Jak metoda NDT-Bobath wspomaga rozwój dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Mózgowe porażenie dziecięce to złożony zespół zaburzeń ruchowych, które wynikają z uszkodzenia mózgu w okresie prenatalnym, okołoporodowym lub w pierwszych latach życia. Chociaż Mózgowe porażenie dziecięce nie ma lekarstwa, to terapia może znacząco poprawić jakość życia dzieci dotkniętych tą chorobą. Jedną z najskuteczniejszych metod terapeutycznych stosowanych jest metoda NDT-Bobath. Ta innowacyjna technika terapeutyczna, znana również jako terapia neurologiczna dla dzieci, koncentruje się na rozwijaniu funkcji ruchowych i poprawie jakości życia dzieci z MPD. Poniżej omówimy, w jaki sposób metoda NDT-Bobath wspomaga rozwój tych dzieci.