Rehabilitacja Dzieci Wrocław

Rehabilitacja Dzieci - BOBATH

Koncepcja neurorozwojowa NDT Bobath jest skierowana do wcześniaków, noworodków, niemowląt i starszych dzieci. Ta terapia, o charakterze nieinwazyjnym, może być stosowana od pierwszych dni życia dziecka. Jej celem jest rozpoczęcie interwencji przed rozwojem nieprawidłowych wzorców ruchowych, gdy mózg jest najbardziej plastyczny, zwłaszcza w pierwszym roku życia.

Podczas terapii dopasowujemy tempo i intensywność do możliwości fizycznych dziecka, aby zajęcia były dla niego przyjemne i umożliwiły samodzielne wykonanie ruchów. Ważne jest, aby rozpocząć terapię jak najwcześniej, aby uniknąć powstawania niekorzystnych wzorców ruchowych oraz wykorzystać okres największej plastyczności mózgu.

Rehabilitacja Bobath adresowana jest do dzieci u których wykryto:


• opóźnienie rozwoju psychoruchowego

• asymetrię ułożeniową,

• uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,

• zespoły genetyczne,

• wcześniactwo,

• choroby nerwowo- mięśniowe,

• choroby metaboliczne,

• zaburzenia ortopedyczne,

• rozszczep kręgosłupa,

• obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe,

• kręcz szyi,

• wady postawy.