Korzyści z terapii Bobath

Opóźniony rozwój ruchowy u dzieci może stanowić wyzwanie zarówno dla nich samych, jak i dla ich opiekunów. W takich przypadkach terapia staje się nieodłącznym elementem procesu wspierania rozwoju dziecka. Metoda NDT-Bobath, znana również jako terapia neurologiczna dla dzieci, jest jednym z wielu podejść terapeutycznych skierowanych na poprawę funkcji ruchowych i ogólnego rozwoju dziecka. Ta technika terapeutyczna, nazwana od nazwisk dwóch twórców, Dorothei E. Johnson i Karel Bobath, jest wykorzystywana na całym świecie i przynosi liczne korzyści dla dzieci z opóźnionym rozwojem ruchowym. Poniżej przedstawiamy 10 głównych korzyści, jakie może przynieść terapia NDT-Bobath.

Poprawa kontroli posturalnej: Metoda NDT-Bobath skupia się na doskonaleniu kontroli posturalnej poprzez precyzyjne ćwiczenia mające na celu wzmocnienie mięśni stabilizujących ciało. Dzięki temu dzieci mogą lepiej utrzymywać równowagę i pozycję ciała.

Zwiększenie siły mięśniowej: Regularne wykonywanie ćwiczeń terapeutycznych w ramach metody NDT-Bobath prowadzi do wzrostu siły mięśniowej, co umożliwia dzieciom wykonywanie bardziej skomplikowanych ruchów i aktywności.

Rozwijanie umiejętności motorycznych: Terapia NDT-Bobath składa się z wielu specjalnie dobranych ćwiczeń mających na celu rozwijanie różnorodnych umiejętności motorycznych, takich jak chodzenie, bieganie, skakanie czy łapanie.

Poprawa koordynacji ruchowej: Dzięki zindywidualizowanym ćwiczeniom terapeutycznym, rehabilitacja Bobath pomaga w harmonijnym rozwoju koordynacji ruchowej, co jest kluczowe dla wykonywania codziennych czynności.

Zmniejszenie napięcia mięśniowego: Dzieci z opóźnionym rozwojem ruchowym często borykają się z nadmiernym napięciem mięśniowym, co może utrudniać wykonywanie ruchów. Terapia NDT-Bobath może pomóc w redukcji tego napięcia i poprawie elastyczności mięśni.

Wzmacnianie więzi emocjonalnych: Podczas terapii NDT-Bobath dzieci pracują z terapeutami, którzy nie tylko pomagają im w rozwoju fizycznym, ale także tworzą z nimi silne więzi emocjonalne. To może przynieść korzyści w zakresie poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

Poprawa funkcji poznawczych: Badania wykazały, że aktywność fizyczna może mieć pozytywny wpływ na funkcje poznawcze. Terapia NDT-Bobath, poprzez skomplikowane ćwiczenia motoryczne, może wspomagać rozwój umiejętności poznawczych u dzieci.

Stymulacja rozwoju mózgu: Dzięki różnorodnym ćwiczeniom terapeutycznym, terapia NDT-Bobath może stymulować różne obszary mózgu, co może przyczynić się do lepszego rozwoju neurologicznego u dzieci.

Poprawa samodzielności: Poprzez stopniowe wprowadzanie coraz trudniejszych zadań i aktywności, terapia NDT-Bobath pomaga dzieciom w zdobywaniu większej niezależności i samodzielności w codziennych czynnościach.

Wsparcie dla rodziców i opiekunów: Rehabilitacja dzieci nie tylko skupia się na pracy z dzieckiem, ale również angażuje rodziców i opiekunów, ucząc ich, jak wspierać rozwój ruchowy dziecka również w domu. To daje rodzicom poczucie kontroli i zaangażowania w proces terapeutyczny.